Rada Doktorantów WBiA


Skład Rady Doktorantów Wydziału Budownictwa i Architektury

  • Bońkowski Piotr – przewodniczący
  • Janus Grzegorz
  • Jęglet Karolina

 

Członek Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej

  • Midek Urszula

 

Członek Sądu Koleżeńskiego Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej

  • Gajda Marek

 

Członek komisji rewizyjnej Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej

  • Oczkowska Marta

 

Przedstawiciel w Radzie Wydziału Budownictwa i Architektury

  • Czabak Mariusz