Baza opiekunów naukowych

Baza opiekunów naukowych (w przyszłości promotorów) ma charakter informacyjny, każdy z kandydatów na studia 3’go st. powinien indywidualnie odbyć rozmowę i otrzymać zgodę przyszłego opiekuna naukowego na prowadzenie zaproponowanego przez kandydata tematu mającego potencjał dysertacyjny (rokujący naukowo).

Tytuł, Imię i Nazwisko Tematyka Liczba wolnych miejsc

Katedra Dróg i Mostów

dr hab. inż. Piotr Górski, prof. PO
 • Dynamika konstrukcji budowlanych
 • Elementy inżynierii wiatrowej
 • Zastosowanie techniki satelitarnej GPS do badania charakterystyk dynamicznych i monitorowania stanu technicznego dużych konstrukcji budowlanych
0
prof. dr hab. inż. Jan Bujnak  

 

 

 

Katedra Fizyki Materiałów

prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
 • Fizyka budowli
 • Termomechanika
1
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO
 • Wybrane zagadnienia mechaniki uszkodzeń i pękania porowatych materiałów budowlanych
1
dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska, prof. PO
 • Fizyka budowli
 • Przepływy ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych
 • Przepływy dyfuzyjne wilgoci
 • Określanie współczynników materiałowych
2
dr inż. Andrzej Marynowicz
 • Fizyka budowli
 • Fizyka materiałów
 • Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych
 • Właściwości nowoczesnych materiałów budowlanych
2

Katedra Geotechniki i Geodezji

dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO
 • Metrologia budowlana
 1
dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO
 • Trwałość eksploatacyjna przepustów z blach falistych,
 • Dynamika przepustów z blach falistych,
 • Modelowanie interakcji grunt-powłoka w konstrukcjach podziemnych,
 • Metody nieniszczące (skaning laserowy, GPS, GPR, fotogrametria, interferometria mikrofalowa) w analizie konstrukcji inżynierskich i budowlanych,
2

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk
 • Modyfikacja matrycy cementowej dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi
 • Trwałość betonu
2
dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO
 • Kompatybilność cement – domieszka chemiczna
 • Wpływ dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych i mieszanek betonowych
 • Korozja zapraw cementowych i betonu
3
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO
 • Badania materiałów strukturalnych na bazie pian stałych
0
dr inż. Arkadiusz Mordak
 • Wybrane zagadnienia trwałości eksploatacyjnej konstrukcji sprężonych
2

Katedra Inżynierii Systemów i Procesów Budowlanych

dr hab. inż. Adam Rak prof. PO
 • Metody zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi.
 • Modelowanie procedur organizacyjnych i technologicznych w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych.
 • Budowa modeli numerycznych optymalizujących procedury nadzoru i kontroli procesów inwestycyjnych.
1

Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
 • Działanie wstrząsów górniczych na budowle
 • Inżynieria sejsmiczna konstrukcji specjalnych
 • Dynamiczna interakcja budowli z podłożem
 • Identyfikacja dynamiczna i analiza modalna belek żelbetowych
 • Identyfikacja dynamiczna i analiza modalna odłączników wysokich napięć
 • Teoria drgań losowych (dla wymuszeń sejsmicznych  i wiatru)
 • Zastosowania metod stochastycznych w mechanice budowli i podłoża
 • Zadania odwrotne mechaniki przy monitorowaniu stanu budowli poprzez wzbudzanie do drgań
 • Efekty rotacyjne w wymuszeniach sejsmicznych i drganiach budowli
3
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski
 • Inżynieria wiatrowa: np. Działanie ekstremalnych wiatrów na konstrukcje budowlane
1
dr inż. Seweryn Kokot
 • Identyfikacja dynamiczna konstrukcji.
 • Nieliniowa odpowiedź konstrukcji Żelbetowych
1